CONTACT

CONTACTFORMULIER

of stuur rechtstreeks een mail via deze link info@madiesboerenbrood.be


Wij eerbiedigen uw volledige privacy en zullen dit mailadres noch doorverkopen, noch aanbieden, noch gebruiken voor andere doeleinden dan deze door U hierboven expliciet aangeduid. U kan op elk ogenblijk verzoeken om uw gegevens te checken, te schrappen of aan te passen en dit via deze zelfde mailform. U kan ook steeds direct mailen aan info@madiesboerenbrood.be.